تبلیغات
پایگاه تحلیلی سیاسی اثبات

.
 

من با مذاکره کردن مخالف نیستم، من معتقدم باید دل را به نقطه های امید بخش حقیقی سپرد نه به نقطه های خیالی

دیدگاه رهبر انقلاب چیست؟
در قسمت rfgd بحث، تعریف طرف ایرانی را از علت مذاکرات بیان کردیم. ومشخص شد که مسئولین امریکایی با لحنی حقیر آمبز ومتکبرانه، علت پای میز مذاکره آمده ایران را فشار تحریم ها می دانند و طرف ایرانی علت انجام مذاکره را برداشتن همه تحریم های ظامانه برمی شمارد. تعریف هر کدام از این دوطرف درست باشد یا نیاشد این دو تعریف در دو وجه، اشتراک دارند:
 یکی در مسئله تحریم و دوم در موضوع هسته ای
نتیجه مذاکرات از دیدگاه آمریکا، جلوگیری از دست یابی ایران به سلاح هسته ای  وبه دنبال آن حفظ امنیت اسراییل است و نتیجه مذاکرات از دیدگاه طرف ایرانی، برداشتن همه تحریم های ظالمانه است. حال قبلا از ادامه بحث بر سر مذاکره، باید به نکته ای مهم  اشاره کرد و آن هم  این است که دیدگاه رهبر انقلاب در باره مذاکره با ایالات متحده امریکا چیست؟ در قسمت اول اشاره کردیم که مذاکره با امریکا جزء سیاست های کلی نظام است و اجازه مذاکره در اختیار رهبری است وربطی به دولت دهم یا یازدهم ندارد ولی چرا رهبری در دولت قبل اجازه مذاکره ندادن ولی در این دولت اجازه مذاکره دادن؟؟؟  باید خاطر نشان کنم که ما در این اینجا قصد نداریم که مواضع رهبری را در قضیه هسته ای باز خوانی وتحلیل کنیم چرا که پرداختن به این موضوع ، خود مبحثی جداگانه و خارج از  حوصله واهداف بحث ماست به همین خاطر در این قسمت به بیان چند جمله رهبری و ذکر چند نکته در ذیل آن بسنده می کنیم.
برای پاسخ به این سوال  باید چند مقدمه را ذکر کرد. یادم هست که آقای روحانی در یکی از مصاحبه های خود این جمله رو بیان کردند که "مردم با رای بالا به دولت تدبیر وامید این فرصت را به دولت دادن تا با امریکا مذاکره کند". حال چرا دکتر روحانی این گونه فکر میکند؟ تحلیل ما این است که  دکتر روحانی در تبلیغات اتنخاباتی  با جمله معروف وکلیدی( چه خوب است چرخ سانتریفیوژ بچرخد و چرخ زندگی مردم هم بچرخد) در یکی از تیزرهای تبلیغتی خود که در رسانه ملی پخش شد، تلویحا علت قفل شدن سیستم اقتصادی و بد شدن کیفیت زندگی مردم را داشتن انرژی هسته ای میداند.)البته این نظرماست وقابل نقد است .شاید بتوان برداشتهای دیگری هم از این جمله کرد) نظر ما  از دوحالت خارج نیست حالت اول این که آی مردم به گوش باشید تمام بودجه ممالکت دارد صرف انرژی هسته ای می شود و پول به دیگر جاها نمی رسد و یا اینکه در حالت دوم، انرژی هسته عامل تحریم ظالمانه و به دنبال آن تحریم ظالمانه باعث نپرخیدن زندگی مردم است .
رهبر انقلاب بعد اتمام  فرصت تبلیغات نامزدها در یک سخنرانی فرمودند " بعد از اتخابات ریاست جمهوری درباره تبلیغات نامزدها با جوانان صحبت هایی دارم .  اما رهبر انقلاب بعد از انتخابات هیچ وقت درباره تبلیغات با جوانان صحبت نکرد . حال چرا ؟
نظر ما این است که رهبر انقلاب می خواست انتقادات مهمی را به جزییات تبلیغات نامزد ها ( مخصوصا دکتر روحانی )  وارد بکند ولی چون دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور ایران انتخاب شد . رهبری نخواستند به رسم ادب واخلاق  رییس جمهور را به خاطر تبلیغاتش به باد انتقاد بگیرد چون با انتخاب دکتر روحانی به عنوان رییس جهور، دیگرانتقاد رهبری تضعیف دولت محسوب می شد.

پایان قسمت سوم

طبقه بندی: سیاســــی،  سلسله مباحث مذاکره با شیـــــطان، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آذر 1393 توسط افسر جنگ نرم

بالای صفحه