تبلیغات
پایگاه تحلیلی سیاسی اثبات

.
 

من با مذاکره کردن مخالف نیستم، من معتقدم باید دل را به نقطه های امید بخش حقیقی سپرد نه به نقطه های خیالی
 تعریف طرف ایرانی از مذاکره:

در قسمت قبل تعربف امریکا را از علت مذاکرات بیان کردیم . اما دلیل انجام مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از دیدگاه ایران  و بهتر بگوییم دولت ایران)  دولت یازدهم) ،محوریت مذاکرات، موضوع هسته است  و هدف مذاکرات، برداشته شدن همه تحربم ها است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ، پارادایم فکری خاصی بر کشور حاکم شد وآن این بود که انرژی هسته علت اصلی همه  تحریم هاست و این تحربم ها هستند که وضع اقتصدی مردم را سخت کرده اند . پس اگر ما بر سر انرژی هسته با امریکا مذاکر ه کنیم میتوانیم تحربمها را برداریم. به جملات کلیدی دولت یازدهم چه قبل از ریاست چه بعد ار آن توجه کنید  " چه خوب است چرخ سانترفیوژ بچرخد چرخ زندگی مردم هم بچرخد"، " تحریم های ظالمانه"، "ترک و شکاف در ساختار تحریم ها ایجاد شده"  ، "تابو شکست" و جملات از این دست نشان میدهد که دولت یازدهم عامل اصلی وضعیت بد اقتصادی را تحریم میداند  و عامل اصلی تحریم را موضوع هسته میداند. در نتیجه علت اصلی همه فشارهای اقتصادی را موضوع هسته میداند. پس تعریف دولت یازدهم  ازعلت مذاکره،  برداشتن تحریم های ظالمانه ای که به خاطر موضوع هسته ای ایجاد شده. حتی برخی از اوقات از مردم می شنیدیم که می گفتند: "اصلا ما انرژی هسته ای می خواهیم چه کار"،  "انرژی هسته را هم مثل دیگر محصولات وارد کنیم مثل خیلی از کشورها."  "دولت قبل با طولانی کردن مذاکره کار را بد تر کرد" و جملات مشابهی که نشان میداد برخی از مردم واقعا عامل بدبختی اقتصادی کشور را داشتن فناوری هسته ای میدانند. و لی در ادامه می خواهیم ثابت کنیم که چارچوب فکری دولت یازدهم در مورد مذاکره با امریکا دارای اشتباهات بود.

پایان قسمت دوم

پ ن: منتظر نظرات دوستان هستیم.

طبقه بندی: سلسله مباحث مذاکره با شیـــــطان،  سیاســــی، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 آذر 1393 توسط افسر جنگ نرم

بالای صفحه